CV

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Naam:                        W.G. (Wim) Visser

Adres:                        Nicolaas Beetsstraat 3, 3245 RD Sommelsdijk

E-mail:                       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefoon:                   0187-480060  of:  06-57 339 337

Kvk-nummer:              57030553

Linkedinprofiel:           http://www.linkedin.com/profile/view?id=25939461&trk=tab_pro

WERKERVARING

2012 - heden                Zelfstandig consultant en coach/docent via eigen BV op ICT-gebied, met name analyse en functioneel ontwerp en in het bijzonder functiepuntanalyse (FPA). Klanten in de afgelopend periode: Kadaster Apeldoorn, Gartner Brussel, APG Heerlen, CBS Den Haag, ISES Zaltbommel, Capgemini Utrecht.

2002 - 2012                Consultant FPA, Kadaster Apeldoorn
Uitvoeren van functiepuntanalyses voor een grote diversiteit van projecten en systemen en het adviseren omtrent de toepassing van FPA.

1996 - 2012                  Docent/trainer Capgemini Academy
Geven van groeps- en individuele trainingen aan interne en externe cursisten in binnen- en buitenland en het ontwikkelen van cursusmateriaal op het gebied van analyse en ontwerp. De belangrijkste terreinen waren:

  • Functie Punt Analyse

  • Informatie-analyse

  • Functioneel Ontwerp

  • Object Oriented Analysis

2002 - 2012                  Consultant FPA, Capgemini
Het uitvoeren van functiepuntanalyses voor zowel Capgemini als interne klant (offertetrajecten) als voor externe klanten en het adviseren omtrent de toepassing van FPA. De klanten waarvoor FPA-tellingen zijn uitgevoerd waren onder meer: Rijkwaterstaat, Ministerie van Justititie, Ministerie van Defensie, Belastingdienst/UWV en Belgacom. De functiepuntanalyses stelden klanten beter in staat om projecten vooraf te begroten en achteraf te beoordelen op productiviteit.

1986 - 1996                  Informatieanalist/functioneel ontwerper, Pandata, Cap Volmac, Capgemini
Uitvoeren van informatieanalyses en opstellen van functioneel ontwerpen bij diverse klanten zoals PTT-Telecommunicatie, PTT-Post, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Financiën, Belastingdienst etc.

1979 - 1986                  Beleidsmedewerker, Raad voor de Gemeentefinanciën 
Voorbereiden en redigeren van nota’s en adviezen van de Raad voor de Gemeentefinanciën aan de rijksoverheid op het gebied van overheidsfinanciën, in het bijzonder de gemeentelijke financiën en de financiële verhouding Rijk-gemeenten.

OPLEIDING

2013                            promotie Universiteit Leiden, geesteswetenschappen

1984-1996                    deeltijdstudie geschiedenis Universiteit Leiden

1979                            doctoraal examen economie Erasmus Universiteit Rotterdam

1969                            examen HBS-A Rijksscholengemeenschap Goeree-Overflakkee

CURSUSSEN EN OVERIGE OPLEIDINGEN

1986 - 2012                  vele cursussen op gebied van systeemontwikkeling waaronder Functioneel Ontwerp, Informatieanalyse, Gegevensmodellering, Object Oriented Analyses, Rational Unified Process (RUP), Unified Modelling Language, Requirements (Use Case Modelling), Cosmic Full Function Points en Functie Punt Analyse

2002                            certificering Functie Punt Analist (NESMA)

NEVENACTIVITEITEN

2008 - heden                Lid van de werkgroep Telrichtlijnen van de NESMA

2014 - heden                Penningmeester Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis

TALENKENNIS

 Taal Spreken/schrijven  Lezen 
 Nederlands Moedertaal  
 Engels Goed  Uitstekend 
 Duits Redelijk  Uitstekend 
 Frans Redelijk  Uitstekend 
 Italiaans Matig  Goed 
 Latijn n.v.t.  Goed 

PUBLICATIES

Co-auteur van: FPA toegepast bij UML/Use Cases (versie 1.0) gepubliceerd door de NESMA (april 2008)

Book review 'Classicale Acta 1573–1620. Prov. synode Gelderland' (ed. C. Ravensbergen) in: Church History and Religious Culture, Vol. 93 (3), 468-470

Classicale Acta 1573-1620. Deel X: Provinciale synode Zuid-Holland, Classis Brielle, [Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Kleine Serie 112] onder auspiciën van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) (verschijnt binnenkort)